';
Preloader logo
Image module

Mali i Zi-Shqipëri 2014-2020

Programi IPA BNK

Image module

Programi IPA BNK
Mali i Zi-Shqipëri 2014-2020

Buletini

Prezantimi i buletinit për IPA programet BNK Mali i Zi – Shqipëri dhe Mali i Zi – Kosovë

Buletini Përmirësimi i bashkëpunimit është përgatitur me qëllim për të informuar publikun e gjerë për aktivitet dhe ngjarjet që zbatohen në kuadër të Programeve IPA BNK Mali i Zi – Shqipëri dhe Mali i Zi – Kosovë 2014-2020.

Numrin e parë mund ta shkarkoni këtu: Buletini Përmirësimi i bashkpunimit Nr 1

Numrin e dytë mund ta shkarkoni këtu: Buletini Përmirësimi i bashkpunimit Nr 2

Numrin e dytë mund ta shkarkoni këtu: Buletini Përmirësimi i bashkpunimit Nr 3

Numrin e katërt mund ta shkarkoni këtu: Buletini Përmirësimi i bashkpunimit Nr 4

Numrin e pestë mund ta shkarkoni këtu: Buletini Përmirësimi i bashkpunimit Nr 5

Numrin e gjashtë mund ta shkarkoni këtu: Buletini Përmirësimi i bashkpunimit Nr 6

BULETINI

Prezantimi i buletinit për IPA programet BNK Mali i Zi – Shqipëri dhe Mali i Zi – Kosovë

Buletini Përmirësimi i bashkëpunimit është përgatitur me qëllim për të informuar publikun e gjerë për aktivitet dhe ngjarjet që zbatohen në kuadër të Programeve IPA BNK Mali i Zi – Shqipëri dhe Mali i Zi – Kosovë 2014-2020.

Numrin e parë mund ta shkarkoni këtu: Buletini Përmirësimi i bashkpunimit Nr 1

Numrin e dytë mund ta shkarkoni këtu: Buletini Përmirësimi i bashkpunimit Nr 2

Numrin e dytë mund ta shkarkoni këtu: Buletini Përmirësimi i bashkpunimit Nr 3

Numrin e katërt mund ta shkarkoni këtu: Buletini Përmirësimi i bashkpunimit Nr 4

Numrin e pestë mund ta shkarkoni këtu: Buletini Përmirësimi i bashkpunimit Nr 5

Numrin e gjashtë mund ta shkarkoni këtu: Buletini Përmirësimi i bashkpunimit Nr 6


ENG | MNE | ALB