';
Preloader logo
Image module

Mali i Zi-Shqipëri 2014-2020

Programi IPA BNK

Image module

Programi IPA BNK
Mali i Zi-Shqipëri 2014-2020

Na kontaktoni

Sekretariati i Përbashkët Teknik i Programeve IPA BNK
Mali i Zi – Shqipëri dhe Mali i Zi – Kosovë

Sanja TODOROVIC
Drejtuesi i Sekretariatit të Përbashkët Teknik
E-mail: sanja.todorovic@jts-mne-alb-mne-kos.org

Maja RADOVIC
Oficeri per Prokurimet dhe Financat
E-mail: maja.radovic@jts-mne-alb-mne-kos.org

Andi ÇEKAJ
Oficer Projekti, Antenë
E-mail: andi.cekaj@jts-mne-alb-mne-kos.org

Gazmir RACI
Oficer Projekti, Antenë
E-mail: gazmir.raci@jts-mne-alb-mne-kos.org

Nikola DJONOVIC
Oficer Projekti me Specializim në Komunikim
E-mail: nikola.djonovic@jts-mne-alb-mne-kos.org

Almir CAUSEVIC
Oficer Projekti me Specializim në IT
E-mail: almir.causevic@jts-mne-alb-mne-kos.org

Petar BELADA
Asistent Administrativ
E-mail: petar.belada@jts-mne-alb-mne-kos.org

Sekretariati i Përbashkët Teknik – Zyra kryesore
Adresa:
Beogradska 17, 81 000 Podgorica, Montenegro

Telefoni: + 382 20 240 784; + 382 20 240 631;

Sekretariati i Përbashkët Teknik – Zyra e Antenës
Adresa:
Rruga Ndoc Çoba, Nr 1 Shkodër, Shqipëria

Telefoni: + 355 22 80 20 80;

NA KONTAKTONI

Sekretariati i Përbashkët Teknik i Programeve IPA BNK
Mali i Zi – Shqipëri dhe Mali i Zi – Kosovë

Sanja TODOROVIC
Drejtuesi i Sekretariatit të Përbashkët Teknik
E-mail: sanja.todorovic@jts-mne-alb-mne-kos.org

Maja RADOVIC
Oficeri per Prokurimet dhe Financat
E-mail: maja.radovic@jts-mne-alb-mne-kos.org

Andi ÇEKAJ
Oficer Projekti, Antenë
E-mail: andi.cekaj@jts-mne-alb-mne-kos.org

Gazmir RACI
Oficer Projekti, Antenë
E-mail: gazmir.raci@jts-mne-alb-mne-kos.org

Nikola DJONOVIC
Oficer Projekti me Specializim në Komunikim
E-mail: nikola.djonovic@jts-mne-alb-mne-kos.org

Almir CAUSEVIC
Oficer Projekti me Specializim në IT
E-mail: almir.causevic@jts-mne-alb-mne-kos.org

Petar BELADA
Asistent Administrativ
E-mail: petar.belada@jts-mne-alb-mne-kos.org

Sekretariati i Përbashkët Teknik – Zyra kryesore
Adresa:
Beogradska 17, 81 000 Podgorica, Montenegro

Telefoni: + 382 20 240 784; + 382 20 240 631;

Sekretariati i Përbashkët Teknik – Zyra e Antenës
Adresa:
Rruga Ndoc Çoba, Nr 1 Shkodër, Shqipëria

Telefoni: + 355 22 80 20 80;


ENG | MNE | ALB