';
Preloader logo
Image module
Image module

Turizëm miqësorë për Fëmijët në rajonin ndërkufitarë

Turizëm miqësorë për Fëmijët në rajonin ndërkufitarë

Përfituesit e grantit 

Granti total i akorduar: 216,592.82 €
Buxheti total i projektit: 257,848.60 €
Kohëzgjatja e projektit: 24 muaj

Rezultatet e pritshme të projektit:

 • Përfaqsuesit e industrisë së turizmit dhe OJF nga zona e programit edukohen dhe ndërlidhen mbi zhvillimin e ofertave të reja të turizmit të bazuar në komunitet;
 • Shoqatat turistike, OJF dhe aktorë të tjerë të interesuar turistik në zhvillimin e Turizmit Miqësorë për Fëmijët, krijojnë paketa të përbashkëta me oferta të reja turistike;
 • Promovimi i aktiviteteve të përbashkëta të fokusuara në zhvillimin e ofertave të Turizmit Miqësorë për Fëmijët si një produkt i ri turistik në zonën ndërkufitare.

 Grupet e synuara  

 • Organizatat në industrinë e turizmit;
 • OJF;
 • Njësi turistike familjare;
 • Njësitë e administratës publike;
 • Media;
 • Turistët;
 • Shoqatat ndërkombëtare/ekspertët.

Zona e projektit

 • Ulqin, Tivar, Podgoricë, Rozhajë, Mal i Zi;
 • Rajonet Shkodër dhe Lezhë, Shqipëri.

Ndikimi i projektit

Të kontribuojë në përmirësimin e turizmit i cili është i adaptuar për fëmijët më qëllim të  përmirësimit të standarteve në zonë ndërkufitare midis Malit të Zi dhe Shqipërisë. Përmirësimi i valorizimit ekonomik të potencialve në zonën ndërkufitare nëpërmjet promovimit dhe lançimit të produketeve turistike të përbashkëta bazuar në konceptin “Miqësorë për Fëmijët” dhe bashkpunimit ndër-sektorial.

LAJME PROJEKT

Trajnimi i dytë modular në kuadër të projektit “Turizmi miqësor për fëmijë në rajonin ndërkufitar”

Në vazhdimin e projektit ” Turizmi miqësor për fëmijët në rajonin ndërkufitar “, zbatuar nga Shoqata për Prosperitet Demokratik – Zid (ADP-Zid) në bashkëpunim me organizatën “Fëmijët Sot” (QFS) nga

Continue
Trajnimi i parë modular në kuadër të projektit “Turizmi miqësor për fëmijë në rajonin ndërkufitar”

Nëpërmjet projektit “Turizmi miqësor për fëmijët në rajonin ndërkufitar”, Shoqata për Prosperitet Demokratik – Zid (ADP-Zid) në partneritet me organizatën “Fëmijët Sot” (QFS) nga Shqipëria, do të përpiqet të lehtësojë

Continue
U mbajt takimi i Komitetit Koordinues të projektit ndërkufitar “Turizmi miqësor për fëmijë”

ADP Zid më 24 dhjetor 2018 në Hotel Aurel, Podgoricë,  mbajti një takim të Komitetit Koordinues të projektit ndërkufitar ” Turizmi miqësor për fëmijët në rajonin ndërkufitar “. Përfaqësuesit e

Continue

Strukturat operative të IPA Programit të bashkëpunimit ndërkufitarë Mali i Zi – Shqipëri 2014-2020, sot, me 17 maj, në Shkodër, kanë organizuar një konferencën solemne për projektet e përzgjedhura për

Continue


ENG | MNE | ALB