';
Preloader logo
Image module
Image module

Kuzhina lokale si ofertë turistike e rajonit ndërkufitarë

Kuzhina lokale si ofertë turistike e rajonit ndërkufitarë

Përfituesit e grantit

Granti total i akorduar: 373, 258.25 €
Buxheti total i projektit: 439,179.02 €
Kohëzgjatja e projektit: 24 muaj

Rezultatet e pritshme të projektit:

  • Recetat tradicionale lokale përfshihen në ofertat e industrisë lokale të turizmit;
  • Krijimi i shtigjeve gastronomike;
  • Promovimi dhe marketingu i ofertës lokale gastronomike.

Grupet e synuara  

  • Hotelet, restaurantet dhe shtëpitë turistike të regjistruara në zonën e synuar;
  • Agjensite turistike dhe organizatatat aktive në promovimin ose shitjen e paketave për rajonin e synuar;
  • Familjet rurale në rajonin e targetuar;

Zona e projektit

  • Berane, Andrijevicë, Plavë, Guci, Petnjicë and Rozhajë, Mal i Zi;
  • Bashkia Pukë, Shqipëri.

Ndikimi i projektit

Mbështetja e zhvillimit të sektorit të turizmit nëpërmjet valorizimit ekonomik të trashigimisë kulturore dhe natyrore.  Në veçanti, gastronomia lokale e zonës ndërkufitare do përfshihet në ofertat turistike  duke përmirësuar zhvillimin ekonomik lokal dhe duke krijuar lidhje ndërmjet sektorit të agrikulturës dhe turizmit.

PROJECTS NEWS (ALB)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi

Continue


ENG | MNE | ALB