';
Preloader logo
Image module
Image module

Të Rinjtë Malazez dhe Shqiptarë për kulturën e Lule Mjedrës

Të Rinjtë Malazez dhe Shqiptarë për kulturën e Lule Mjedrës

Përfituesit e grantit  

Granti total i akorduar: 230,467.30 €
Buxheti total i projektit: 271,138.00 €
Kohëzgjatja e projektit: 18 muaj

Rezultatet e pritshme të projektit:

  • Krijimi i vendeve të reja të punës në zonën ndërkufitare në sektorin e agrikulturës dhe regjistrimi i prodhuesve të rinj;
  • Krijimi i aksesit për trajnime mbi kultivimin e mjedrës;
  • Përmirësimi i bashkpunimit ndërmjet prodhuesve nga Mali Zi dhe Shqipëria;
  • Popullsia në zonën ndërkufitare dhe bashkitë e synuara informohen mbi prodhimin e mjedrës me fushata informuese.

Grupet e synuara  

  • Të rinj të papunsuar;
  • Nxënës maturantë;
  • Qeverisja vendore në zonat e projektit në Malin e zi dhe Shqipëri.

Zona e projektit

  • Petnjicë, Mal i Zi
  • Bashkia Vau Dejes, Shqipëri

Ndikimi i projektit

Dhënia e ideve të reja për zhvillimin rural dhe ekonomik  në Malin e Zi dhe Shqipëri në sektorin e agrikulturës dhe zvogëlimi i nivelit të papunësisë në nivel lokal. Mbledhja e mjedrës, pajisje dhe trajnime do ofrohen për personat e papunësuar, gjë që do ndikojë në rritjen e të ardhurave për familjet lokale.

PROJECTS NEWS (ALB)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi

Continue


ENG | MNE | ALB