';
Preloader logo
Image module
Image module

Të Rinjtë Malazez dhe Shqiptarë për kulturën e Lule Mjedrës

Të Rinjtë Malazez dhe Shqiptarë për kulturën e Lule Mjedrës

Përfituesit e grantit  

Granti total i akorduar: 230,467.30 €
Buxheti total i projektit: 271,138.00 €
Kohëzgjatja e projektit: 18 muaj

Rezultatet e pritshme të projektit:

  • Krijimi i vendeve të reja të punës në zonën ndërkufitare në sektorin e agrikulturës dhe regjistrimi i prodhuesve të rinj;
  • Krijimi i aksesit për trajnime mbi kultivimin e mjedrës;
  • Përmirësimi i bashkpunimit ndërmjet prodhuesve nga Mali Zi dhe Shqipëria;
  • Popullsia në zonën ndërkufitare dhe bashkitë e synuara informohen mbi prodhimin e mjedrës me fushata informuese.

Grupet e synuara  

  • Të rinj të papunsuar;
  • Nxënës maturantë;
  • Qeverisja vendore në zonat e projektit në Malin e zi dhe Shqipëri.

Zona e projektit

  • Petnjicë, Mal i Zi
  • Bashkia Vau Dejes, Shqipëri

Ndikimi i projektit

Dhënia e ideve të reja për zhvillimin rural dhe ekonomik  në Malin e Zi dhe Shqipëri në sektorin e agrikulturës dhe zvogëlimi i nivelit të papunësisë në nivel lokal. Mbledhja e mjedrës, pajisje dhe trajnime do ofrohen për personat e papunësuar, gjë që do ndikojë në rritjen e të ardhurave për familjet lokale.

LAJME PROJEKT

Fruta të reja në komunitetin lokal të Bushatit (Vau Dejes, Shqipëri)

Komuna e Petnjicës, Organizata e Kombëtare e Prodhuesve të Manaferrave, shkolla e mesme e Petnjicës, shkolla e mesme Profesionale “Ndre Mjeda” dhe OJF COSPE Shqipëri, si partnerë në projektin “Të

Continue

Bashkia e Petnjicës, Orgaizata Kombëtare e prodhuesve të Mjedrës, shkolla e mesme Petnjica, shkolla e mesme profesionale kombëtare “Ndre Mjeda” dhe OJF COSPE Shqipëri, si partner të projektit Të rinjtë

Continue
Të rinjtë për prodhimin e Mjedrës

Në Petnjicë, u mbajt ligjerata e dytë në temën “Shteti dhe perspektiva e kultivimit të mjedrës, prodhimi botërorë dhe rëndësia ekonomike”. Në këtë mënyrë, kjo ligjeratë shënoi fillimin e  aktiviteteve

Continue

COSPE Shkoder ne bashkepunim me Shkollen Profesionale “Ndre Mjeda”, ne Bushat, Bashkia Vau Dejes -Shqiperi, kane organizuar kete ceremoni per te prezantuar fillimin e Projektit te titulluar “ Te rinjte

Continue

Dje në sallën kuvendit komunal të komunës së Petnjicës, u prezantua projekti që po zbatohet në fushën e e prodhimit të lule mjedrës, i quajtur ” Të Rinjtë Malazez dhe

Continue


ENG | MNE | ALB