';
Preloader logo
Image module
Image module

“Pjesa Femërore” e Cilësisë

“Pjesa Femërore” e Cilësisë

Përfituesit e grantit

Granti total i akorduar: 284,357.81 €
Buxheti total i projektit: 334,538.60 €
Kohëzgjatja e projektit: 18 muaj

Rezultatet e pritshme të projektit:

 • Rritja e mundësive për punësimin e grave;
 • Përmirësimi i kapacitetit profesional të grave;
 • Rritja e mbështetjes për gratë;
 • Rritja e punës intensive dhe iniciativave ekonomike;
 • Integrimi i tregut ndërkufitarë të punës;
 • Përfshirja aktive e autoriteteve lokale në realizimin e instrumenteve të përbashkët, lehtësimi i proceseve promovuese për punën e grave dhe produktet e zonës ndër-kufitare.

Grupet e synuara

 • Gratë e papunësuara;
 • Komuniteti rural;
 • Bizneset përkatëse (hotele, restaurante, tregje);
 • Autoritet lokale dhe institucionet e tjera.

Zona e projektit

 • Ulqin, Mali i Zi;
 • Rajoni Lezhë, Shqipëri.

Ndikimi i projektit

Kontribuimi për punësimin e grave, sidomos atyre nga zonat rurale, duke përdorur potencialet agrikulturore të të dy vendeve.

LAJME PROJEKT

Video promovuese “Pjesa Femërore” e Cilësisë

Continue

Fillimi i zbatimit të tetë projekteve të përzgjedhura në kuadër të Thirrjes së parë të IPA Programit të bashkëpunimit ndërkufitar Mali i Zi – Shqipëri 2014-2020, përmes të cilës janë

Continue

Komuna e Ulqinit në bashkëpunim me  Monitoring Group Ulqin – MogUL sot me rastin e 9 majit,  Ditës së Evropës, promovuan iniciativën së përbashkët ’Need a job, take opportunities’’ në

Continue


ENG | MNE | ALB