';
Preloader logo
Image module
Image module

Povećanje saradnje – od hrišćanskih antikviteta ka unaprijeđenom turizmu

Povećanje saradnje – od hrišćanskih antikviteta ka unaprijeđenom turizmu

Korisnici granta

Ukupna vrijednost EU granta: 491,985.98 €
Ukupna vrijednost projekta: 578,807.04 €
Trajanje projekta: 36 mjeseci

Očekivani rezultati projekta

  • Novi (neiskorišćeni) arheološki (kulturni) objekti prekograničnog područja iskopani, konzervirani i valorizovani za turističku upotrebu.
  • Poboljšana prekogranična saradnja u oblasti arheologije i kulturnog nasljeđa.
  • Novootkriveni arheološki lokaliteti (sa obje strane) promovisani za turističku upotrebu.

Ciljne grupe

  • Lokalni i međunarodni pružaoci turističkih usluga;
  • Kulturne i vjerske institucije;
  • Arheološki i istorijski stručnjaci;
  • Mediji;
  • Studenti;

Oblast sprovođenja projekta

  • Berane, Crna Gora;
  • Regija Skadra, Hoti u Kastratu, Malesia e Madhe, Albanija.

Uticaj projekta

Cilj akcije je da poboljša prekogranične veze kako u geografskom (Albanija i Crna Gora), tako i u sektorskom pristupu (kultura, turizam i arheološka nauka). Takođe ima za cilj integrisano očuvanje kulturne baštine i njeno korišćenje za turističke svrhe i razvoj turističkih potencijala ovog područja kroz zajedničku promociju i valorizaciju hrišćanskog arheološkog nasljeđa.

VIJESTI PROJEKATA

Iskopana crkva stara 1500 godina u mjestu Hoti (Malesija)

hrišćanskih starina do unaprijeđenog turizma nastavilo se sa kvalitetnim rezultatima na prekograničnom području. Naime, druga konferencija za štampu projekta održana je 27. septembra 2019. godine u Skadru, u Albaniji, kod

Continue
Polimlje, prekogranični arheološki objekti: Zbližavanje kroz prošlost

Arheloškim iskopavanjima u Donjoj Ržanici blizu Berana otkriveni su ostaci takozvanog Tumba grada, sa neprocjenjivim arheološkim blagom.  Time bi i Berane trebalo da se visoko pozicionira na mapi arheoloških gradova

Continue


ENG | MNE | ALB