';
Preloader logo
Image module
Image module

Zelena ostrva

Zelena ostrva

Korisnici granta

Ukupna vrijednost EU granta: 399,215.22 €
Ukupna vrijednost projekta: 469,816.92 €
Trajanje projekta: 30 mjeseci

Očekivani rezultati projekta:

  • Ojačani tehnički kapaciteti institucija koje se bave pitanjima životne sredine u ciljnom području;
  • Povećan nivo svijesti građana u prekograničnom regionu o prednostima prikupljanja otpada;
  • Uspostavljen funkcionalni sistem sakupljanja diferencijalnog otpada u ciljnom području;

Ciljne grupe

  • Građani opština Berane i Malesi e Madhe;
  • Javne institucije i NVO sektor koje su uključene u sektoru zaštitu životne sredine i prikupljanje otpada u Crnoj Gori i Albaniji.

Oblast sprovođenja projekta

  • Berane, Crna Gora;
  • Malesi e Madhe, Albanija.

Uticaj projekta

Uspostavljanje efikasnog i integrisanog sistema za sakupljanje otpada u opštinama Berane i Malesi e Madhe, kako bi se doprinelo boljoj zaštiti životne sredine i stalnom uključivanju različitih aktera. Sprovođenje akcija sakupljanja, recikliranja i smanjenja otpada na individualnom i javnom nivou biće konkretan pristup koji će uticati na promjenu odnosa građana i institucija prema problemu otpada i zagađivanja.

VIJESTI PROJEKATA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi

Continue


ENG | MNE | ALB