';
Preloader logo
Image module
Image module

Nepogode ne poznaju granice

Nepogode ne poznaju granice

Korisnici granta

Ukupna vrijednost EU granta: 410,900.00 €
Ukupna vrijednost projekta: 483,538.35 €
Trajanje projekta: 24 mjeseci

Očekivani rezultati projekta:

 • Poboljšani tehnički i kadrovski kapaciteti institucija i službi koji se bave zaštitom i spašavanjem;
 • Poboljšani kapaciteti za prognoziranje i sistem ranog upozoravanja i prekogranične saradnje u ovoj oblasti;
 • Stanovništvo u prekograničnoj oblasti i ciljne opštine upoznate sa zaštitom i spašavanjem od poplava i smanjenem rizika od nepogoda;
 • Poboljšana saradnja između jedinica za zaštitu i spašavanje i institucija iz Albanije i Crne Gore.
 • Institucije i službe nadležne za zaštitu i spašavanje iz Albanije i Crne Gore upoznate sa najboljom praksom EU po pitanju zaštite i spašavanja od poplava;

Ciljne grupe

 • Zaposleni u opštinskim jedinicama za zaštitu i spašavanje;
 • Zaposleni u državnim institucijama za zaštitu i spašavanje;
 • Direktorat za vanredne situacije u Crnoj Gori;
 • Generalni direktorat za krizne situacije u Albaniji;
 • Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju;
 • Institut za hidrometeorologiju Albanije;
 • Zaposleni u zavodu/institutu za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore i Albanije;
 • Lokalne vlasti ciljnih opština;
 • Građani ciljnih opština;
 • Mladi – učenici osnovnih i srednjih škola.

Oblast sprovođenja projekta

 • Podgorica, Bar i Ulcinj, Crna Gora;
 • Regija Skadra, Albanija.

Uticaj projekta

Poboljšanje zaštite ljudi i ciljne oblasti od opasnosti, prije svega od poplava, kroz izgradnju kapaciteta, podizanje svijesti i prekograničnu saradnju u oblasti smanjenja rizika od katastrofa.

VIJESTI PROJEKATA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi

Continue


ENG | MNE | ALB