';
Preloader logo
Image module
Image module

Nepogode ne poznaju granice

Nepogode ne poznaju granice

Korisnici granta

Ukupna vrijednost EU granta: 410,900.00 €
Ukupna vrijednost projekta: 483,538.35 €
Trajanje projekta: 24 mjeseci

Očekivani rezultati projekta:

 • Poboljšani tehnički i kadrovski kapaciteti institucija i službi koji se bave zaštitom i spašavanjem;
 • Poboljšani kapaciteti za prognoziranje i sistem ranog upozoravanja i prekogranične saradnje u ovoj oblasti;
 • Stanovništvo u prekograničnoj oblasti i ciljne opštine upoznate sa zaštitom i spašavanjem od poplava i smanjenem rizika od nepogoda;
 • Poboljšana saradnja između jedinica za zaštitu i spašavanje i institucija iz Albanije i Crne Gore.
 • Institucije i službe nadležne za zaštitu i spašavanje iz Albanije i Crne Gore upoznate sa najboljom praksom EU po pitanju zaštite i spašavanja od poplava;

Ciljne grupe

 • Zaposleni u opštinskim jedinicama za zaštitu i spašavanje;
 • Zaposleni u državnim institucijama za zaštitu i spašavanje;
 • Direktorat za vanredne situacije u Crnoj Gori;
 • Generalni direktorat za krizne situacije u Albaniji;
 • Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju;
 • Institut za hidrometeorologiju Albanije;
 • Zaposleni u zavodu/institutu za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore i Albanije;
 • Lokalne vlasti ciljnih opština;
 • Građani ciljnih opština;
 • Mladi – učenici osnovnih i srednjih škola.

Oblast sprovođenja projekta

 • Podgorica, Bar i Ulcinj, Crna Gora;
 • Regija Skadra, Albanija.

Uticaj projekta

Poboljšanje zaštite ljudi i ciljne oblasti od opasnosti, prije svega od poplava, kroz izgradnju kapaciteta, podizanje svijesti i prekograničnu saradnju u oblasti smanjenja rizika od katastrofa.

VIJESTI PROJEKATA

Okrugli sto o najboljim praksama EU na temu zaštite od poplava

U okviru projekta „Nepogode ne poznaju granice“, FORS Crna Gora je u saradnji sa Direktoratom za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i prefekturom Skadra organizovao okrugli sto u

Continue
Seminar o najboljim praksama EU timova zaštite i spašavanja od poplava

U okviru projekta „Nepogode ne poznaju granice“, FORS Crna Gora je u saradnji sa Direktoratom za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i prefekturom Skadra organizovao je seminar u

Continue
Konferencija na temu “Smanjenje rizika od katastrofa i značaj prekogranične i regionalne saradnje”

U okviru projekta Nepogode ne poznaju granice, FORS Montenegro u saradnji sa Direkcijom za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i prefekturom Skadar organizovali su prekograničnu konferenciju o smanjenju

Continue
Održana predavanja o smanjenju rizika od katastrofa za studente iz Bara i Podgorice

U cilju informisanja učenika o aktivnostima koje mogu preduzeti i koje im mogu pomoći da oni i njihova porodica ostanu bezbjedni u vanrednim situacijama, organizovana su predavanja o smanjenju rizika

Continue
Jačanje kapaciteta za efikasno prognoziranje potencijalnih vremenskih nepogoda

U cilju unapređenja kapaciteta za prognoziranje potencijalnih vremenskih nepogoda u Podgorici je od 8. do 10. aprila održana obuka o prognoziranju i sistemu ranog upozorenja kojoj je prisustvovalo 27 predstavnika

Continue
Obuka i vježba na temu zaštite i spašavanja u slučaju poplava za spasilačke službe iz Crne Gore i Albanije

U okviru projekta Nepogode ne poznaju granice u Skadru je 1.aprila održana prekogranična pokazna vježba na temu zaštite i spasavanja u slučaju poplava u kojoj je 28 učesnika iz Crne Gore i

Continue
Obuka i vježba za spasilačke službe iz Crne Gore i Albanije

U okviru projekta Nepogode ne poznaju granice koji sprovodi Fors Montenegro u Podgorici u partnerstvu sa Direktoratom za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Prefekturom Skadar iz Albanije,

Continue

Direktorat za vanredne situacije MUP-a je u saradnji sa Fondacijom za razvoj sjevera ( FORS Montenegro) od 17. aprila 2018. godine započeo sa realizacijom projekta „Nepogode ne poznaju granice” koji

Continue


ENG | MNE | ALB