';
Preloader logo
Image module

Montenegro-Albania 2014-2020

IPA Cross-Border Cooperation Programme

Image module

IPA Cross-Border Cooperation Programme
Montenegro-Albania 2014-2020

Thirrja e II për propozime për Programin IPA BNK MNE – ALB 2014-2020

Numri i referencës: EuropeAid/162-527/ID/ACT/ME

Ju mund të shkarkoni Sqarimet këtu QA_ME-ALB 2nd CfP.doc, publikuar me 16 maj 2019.

Ju mund të shkarkoni paketën e thirrjes për Propozime në linkun në vijim – CBC Programme MNE-AL_AP_2nd CfP FINAL.ZIP shpallur me 26.02.2019.

Ju mund të shkarkoni Njoftimin për Sesionin Infomues në linkun në vijim Information sessions notice.doc publikuar me 14 mars 2019.

Thirrja e II për propozime për Programin IPA BNK MNE – ALB 2014-2020

Numri i referencës: EuropeAid/162-527/ID/ACT/ME

Ju mund të shkarkoni Sqarimet këtu QA_ME-ALB 2nd CfP.doc, publikuar me 16 maj 2019.

Ju mund të shkarkoni paketën e thirrjes për Propozime në linkun në vijim – CBC Programme MNE-AL_AP_2nd CfP FINAL.ZIP shpallur me 26.02.2019.

Ju mund të shkarkoni Njoftimin për Sesionin Infomues në linkun në vijim Information sessions notice.doc publikuar me 14 mars 2019.


ENG | MNE | ALB