';
Preloader logo
Image module

Mali i Zi-Shqipëri 2014-2020

Programi IPA BNK

Image module

Programi IPA BNK
Mali i Zi-Shqipëri 2014-2020

Udhërrëfyesi për Vizibilitetitn

Për udhëzime mbi rregullat e vizibilitetit në lidhje me Programin IPA BNK Mal i Zi – Shqipëri 2014-2020 ju lutemi të referoheni tek Communication and Visibility Manual for EU External Actions.

UDHËRRËFYESI PËR VIZIBILITETITN

Për udhëzime mbi rregullat e vizibilitetit në lidhje me Programin IPA BNK Mal i Zi – Shqipëri 2014-2020 ju lutemi të referoheni tek Communication and Visibility Manual for EU External Actions.


ENG | MNE | ALB