';
Preloader logo
Image module

Mali i Zi-Shqipëri 2014-2020

Programi IPA BNK

Image module

Programi IPA BNK
Mali i Zi-Shqipëri 2014-2020

Thirrja e I për propozime

THIRRJA E I PËR PROPOZIME

Thirrja për propozime për Programin IPA BNK MNE – ALB

Numri i referencës: EuropeAid/138-208/ID/ACT/ME

Ju mund të shkarkoni Publikimin e fitueseve të shpallur me 11.05.2018 në linkun në vijim – e11_publication_of_award_en.doc

Ju mund të shkarkoni paketën e thirrjes për Propozime në linkun në vijim – Application Package CBC Mne-Alb FINAL.zip

Ju mund të shkarkoni Njoftimin për Sesionin Infomues në linkun në vijim – notice en.doc

Ju mund të shkarkoni Prezantimet nga Sesioni Informues në linkun në vijim: Buxheti – CBC MNE-AL information session – presentation of the budget.pdf ; Thirrja për Propozime CBC MNE-AL information session – presentation of the CfP.pdf

Ju mund të shkarkoni Q&A nga Sesionet Informues në linkun në vijim: EuropeAid-138208-ID-ACT-ME 1st CfP MNE-AL, Questions and answers 1st call CBC MN-AL.pdf

Ju mund të shkarkoni setin e II të Q&A në linkun në vijim: Questions and answers Set 2.pdf

Ju mund të shkarkoni setin e III të Q&A në linkun në vijim: EuropeAid- MNE-AL, Clarifications.doc

THIRRJA PËR PROPOZIME PËR PROGRAMIN IPA BNK MNE – ALB

Numri i referencës: EuropeAid/138-208/ID/ACT/ME

Ju mund të shkarkoni Publikimin e fitueseve të shpallur me 11.05.2018 në linkun në vijim – e11_publication_of_award_en.doc

Ju mund të shkarkoni paketën e thirrjes për Propozime në linkun në vijim – Application Package CBC Mne-Alb FINAL.zip

Ju mund të shkarkoni Njoftimin për Sesionin Infomues në linkun në vijim – notice en.doc

Ju mund të shkarkoni Prezantimet nga Sesioni Informues në linkun në vijim: Buxheti – CBC MNE-AL information session – presentation of the budget.pdf ; Thirrja për Propozime CBC MNE-AL information session – presentation of the CfP.pdf

Ju mund të shkarkoni Q&A nga Sesionet Informues në linkun në vijim: EuropeAid-138208-ID-ACT-ME 1st CfP MNE-AL, Questions and answers 1st call CBC MN-AL.pdf

Ju mund të shkarkoni setin e II të Q&A në linkun në vijim: Questions and answers Set 2.pdf

Ju mund të shkarkoni setin e III të Q&A në linkun në vijim: EuropeAid- MNE-AL, Clarifications.doc


ENG | MNE | ALB