';
Preloader logo
Image module

Mali i Zi-Shqipëri 2014-2020

Programi IPA BNK

Image module

Programi IPA BNK
Mali i Zi-Shqipëri 2014-2020

IPA I CBC AL- MNE 2007-2013

Për informacion mbi aktivitetet e zbatuara, projektet e përfunduara dhe rezultatet e programit të mëparshëm IPA BNK Shqipëri – Mal i Zi 2007-2013 ju lutemi vizitoni linkun:

Image module

IPA I CBC AL- MNE 2007-2013

Për informacion mbi aktivitetet e zbatuara, projektet e përfunduara dhe rezultatet e programit të mëparshëm IPA BNK Shqipëri – Mal i Zi 2007-2013 ju lutemi vizitoni linkun:

Image module


ENG | MNE | ALB