';
Preloader logo
Image module

Mali i Zi-Shqipëri 2014-2020

Programi IPA BNK

Image module

Programi IPA BNK
Mali i Zi-Shqipëri 2014-2020

Thirrja e I për Propozime

THIRRJA E I PËR PROPOZIME

Për pyetjet, përgjigjet dhe sqarimet e dhëna dhe publikuara nga Autoriteti Kontraktues në kuadër të Thirrjes së I për propozime, për programin IPA BNK Mal i Zi – Shqipëri 2014-2020, ju lutemi referojuni linkut në vijim:

 

Për pyetjet, përgjigjet dhe sqarimet e dhëna dhe publikuara nga Autoriteti Kontraktues në kuadër të Thirrjes së I për propozime, për programin IPA BNK Mal i Zi – Shqipëri 2014-2020, ju lutemi referojuni linkut në vijim:

 


ENG | MNE | ALB