';
Preloader logo
Image module
Image module

Kuzhina lokale si ofertë turistike e rajonit ndërkufitarë

Kuzhina lokale si ofertë turistike e rajonit ndërkufitarë

Përfituesit e grantit

Granti total i akorduar: 373, 258.25 €
Buxheti total i projektit: 439,179.02 €
Kohëzgjatja e projektit: 24 muaj

Rezultatet e pritshme të projektit:

  • Recetat tradicionale lokale përfshihen në ofertat e industrisë lokale të turizmit;
  • Krijimi i shtigjeve gastronomike;
  • Promovimi dhe marketingu i ofertës lokale gastronomike.

Grupet e synuara  

  • Hotelet, restaurantet dhe shtëpitë turistike të regjistruara në zonën e synuar;
  • Agjensite turistike dhe organizatatat aktive në promovimin ose shitjen e paketave për rajonin e synuar;
  • Familjet rurale në rajonin e targetuar;

Zona e projektit

  • Berane, Andrijevicë, Plavë, Guci, Petnjicë and Rozhajë, Mal i Zi;
  • Bashkia Pukë, Shqipëri.

Ndikimi i projektit

Mbështetja e zhvillimit të sektorit të turizmit nëpërmjet valorizimit ekonomik të trashigimisë kulturore dhe natyrore.  Në veçanti, gastronomia lokale e zonës ndërkufitare do përfshihet në ofertat turistike  duke përmirësuar zhvillimin ekonomik lokal dhe duke krijuar lidhje ndërmjet sektorit të agrikulturës dhe turizmit.

LAJME PROJEKT

Me qëllim të krijimit të ofertes turistike ndërkufitare të rajonit të bazuar në gastronomi, recetat tradicionale u zbuluan gjatë aktiviteteve të mëparshme të projektit Kuzhina lokale si ofertë turistike e

Continue
Rritja e kapaciteteve të shefave lokal në Shqipëri

Rritja e kapaciteteve të shefave lokal në Shqipëri u zhvillua si pjesë e aktiviteteve të projektit “Kuzhina lokale si ofertë turistike e rajonit ndërkufitarë”. Një sesion trajnimi me shefat e kuzhinës

Continue

Organizata nacionale turistike e Malit të Zi prezentoi projektin “Klaster inovativ për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në turizmin ndërkufitar”, “INNOTURCLUST”, i zbatuar në kuadrin e Programit IPA 2

Continue


ENG | MNE | ALB