';
Preloader logo
Image module
Image module

Kuzhina lokale si ofertë turistike e rajonit ndërkufitarë

Kuzhina lokale si ofertë turistike e rajonit ndërkufitarë

Përfituesit e grantit

Granti total i akorduar: 373, 258.25 €
Buxheti total i projektit: 439,179.02 €
Kohëzgjatja e projektit: 24 muaj

Rezultatet e pritshme të projektit:

  • Recetat tradicionale lokale përfshihen në ofertat e industrisë lokale të turizmit;
  • Krijimi i shtigjeve gastronomike;
  • Promovimi dhe marketingu i ofertës lokale gastronomike.

Grupet e synuara  

  • Hotelet, restaurantet dhe shtëpitë turistike të regjistruara në zonën e synuar;
  • Agjensite turistike dhe organizatatat aktive në promovimin ose shitjen e paketave për rajonin e synuar;
  • Familjet rurale në rajonin e targetuar;

Zona e projektit

  • Berane, Andrijevicë, Plavë, Guci, Petnjicë and Rozhajë, Mal i Zi;
  • Bashkia Pukë, Shqipëri.

Ndikimi i projektit

Mbështetja e zhvillimit të sektorit të turizmit nëpërmjet valorizimit ekonomik të trashigimisë kulturore dhe natyrore.  Në veçanti, gastronomia lokale e zonës ndërkufitare do përfshihet në ofertat turistike  duke përmirësuar zhvillimin ekonomik lokal dhe duke krijuar lidhje ndërmjet sektorit të agrikulturës dhe turizmit.

LAJME PROJEKT

Rritja e kapaciteteve të shefave lokal në Shqipëri

Rritja e kapaciteteve të shefave lokal në Shqipëri u zhvillua si pjesë e aktiviteteve të projektit “Kuzhina lokale si ofertë turistike e rajonit ndërkufitarë”. Një sesion trajnimi me shefat e kuzhinës

Continue

Organizata nacionale turistike e Malit të Zi prezentoi projektin “Klaster inovativ për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në turizmin ndërkufitar”, “INNOTURCLUST”, i zbatuar në kuadrin e Programit IPA 2

Continue


ENG | MNE | ALB