';
Preloader logo
Image module

Crna Gora-Albanija 2014-2020

IPA Program prekogranične saradnje

Image module

IPA Program prekogranične saradnje
Crna Gora-Albanija 2014-2020

Posljednje vijesti

POSLJEDNJE VIJESTI

Sedmo izdanje biltena za Ipa programe prekogranične saradnje CG-AL i CG-KS

Zadovoljstvo nam je da Vam predstavimo sedmo izdanje biltena Unapređivanje saradnje koji je pripremio Zajednički Tehnički Sektetarijat za IPA II Programe prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija i Crna Gora

Continue
Otkazani događaji

Poštovani potencijalni aplikanti i korisnici grantova, Usljed vanrednih okolnosti i evolucije virusa COVID-19 u regionu i imajući u vidu da to direktno utiče na organizaciju informativih dana/radionica koji su planirani

Continue
Šesto izdanje biltena za Ipa programe prekogranične saradnje CG-AL i CG-KS

Zadovoljstvo nam je da Vam predstavimo šesto izdanje biltena Unapređivanje saradnje koji je pripremio Zajednički Tehnički Sektetarijat za IPA II Programe prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija i Crna Gora

Continue
Objavljene publikacije o arhitekturi prekograničnog regiona Crne Gore i Albanije

U okviru projekta Očuvanje kulturnog pejzaža Albanije i Crne Gore Štaviše objavljen je niz publikacija sa ciljem da se očuva kulturni pejzaž prekograničnog regiona. Izrađene studije obuhvataju neke specifične, tehničke

Continue

U cilju stvaranja turističke ponude prekogranične regije zasnovane na gastronomiji, tradicionalni recepti prikupljeni su tokom prethodnih projektnih aktivnosti projekta Lokalna gastronomija kao turistčka ponuda prekograničnog regiona. Sada su standardizovani recepti

Continue
Novo Uputstvo Ministarstva finansija i ekonomije Republike Albanije za povraćaj PDV-a za NVO iz Albanije

Novo Uputstvo Ministarstva finansija i ekonomije Republike Albanije za povraćaj PDV-a za NVO iz Albanije možete preuzeti ovdje (nezvanični prevod na engleskom možete preuzeti ovdje)

Continue
Deveti sastanak Upravnog odbora projekta održan u Ulcinju

Deveti sastanak Upravnog odbora projekta održan je 12. novembra 2019. godine u Ulcinju, Crna Gora. Sastanak je organizovan kako bi se razgovaralo o daljoj implementaciji i predstojećim aktivnostima u okviru

Continue
Peto izdanje biltena za Ipa programe prekogranične saradnje CG-ALB i CG-KS

Zadovoljstvo nam je da Vam predstavimo peto izdanje biltena Unapređivanje saradnje koji je pripremio Zajednički Tehnički Sektetarijat za IPA II ProgramePrekogranične saradnje Crna Gora – Albanija i Crna Gora –

Continue
Iskopana crkva stara 1500 godina u mjestu Hoti (Malesija)

hrišćanskih starina do unaprijeđenog turizma nastavilo se sa kvalitetnim rezultatima na prekograničnom području. Naime, druga konferencija za štampu projekta održana je 27. septembra 2019. godine u Skadru, u Albaniji, kod

Continue
Obuke na temu upravljanja projektnim ciklusom zakazane za 9 – 11 oktobar u Skadru i 16 – 18 oktobar u Ulcinju

Zajednički tehnički sekretarijat u saradnji sa operativnim strukturama dvije zemlje učesnice (Kancelarija za evropske integracije Crne Gore, Ministarstvo finansija Crne Gore – Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći

Continue
Osmi sastanak Upravnog odbora projekta održan u Plavu

Osmi sastanak Upravnog odbora održan je 31. jula 2019. godine u Plavu. Tokom sastanka se razgovaralo o sprovođenju i predstojećim aktivnostima u drugoj polovini 2019. godine u okviru Ipa Programa

Continue
Polimlje, prekogranični arheološki objekti: Zbližavanje kroz prošlost

Arheloškim iskopavanjima u Donjoj Ržanici blizu Berana otkriveni su ostaci takozvanog Tumba grada, sa neprocjenjivim arheološkim blagom.  Time bi i Berane trebalo da se visoko pozicionira na mapi arheoloških gradova

Continue
Drugi modularni trening u okviru projekta “Child friendly turizam u prekograničnoj regiji”

U nastavku realizacije projekta “Child friendly turizam u prekograničnoj regiji” koji sprovode Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid (ADP-Zid) u saradnji sa organizacijom “Djeca danas” (QFS) iz Albanije, održan je

Continue
Prvi modularni trening u okviru projekta “Child friendly turizam u prekograničnoj regiji”

Kroz projekat “Child friendly turizam u prekograničnoj regiji” Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid (ADP-Zid) u partnerstvu sa organizacijom “Djeca danas” (QFS) iz Albanije, nastojaće da omogući međusobno povezivanje predstavnika

Continue
Objavljene klarifikacije u okviru Drugog poziva za dostavljanje predloga projekata

U okviru Drugog poziva za podnošenje predloga projekata u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014-2020, Ministarstvo finansija – Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći,

Continue
Održana prva Regionalna radionica za razmjenu znanja – “Child friendly turizam u prekograničnoj regiji”

Prva Regionalna radionica za razmjenu znanja – “Child friendly turizam u prekograničnoj regiji” realizovana u periodu 19-21. april 2019. godine, u hotelu Aurel u Podgorici. Cilj radionice je bio predstavljanje

Continue
Održana predavanja o smanjenju rizika od katastrofa za studente iz Bara i Podgorice

U cilju informisanja učenika o aktivnostima koje mogu preduzeti i koje im mogu pomoći da oni i njihova porodica ostanu bezbjedni u vanrednim situacijama, organizovana su predavanja o smanjenju rizika

Continue

Informativne sesije povodom objave Drugog poziva za dostavljanje predloga projekata u okviru Ipa programa prekogranične saradnje Crna Gora-Albanija organizovane su od strane Kancelarije za evropske integracije Crne Gore u saradnji

Continue
Jačanje kapaciteta za efikasno prognoziranje potencijalnih vremenskih nepogoda

U cilju unapređenja kapaciteta za prognoziranje potencijalnih vremenskih nepogoda u Podgorici je od 8. do 10. aprila održana obuka o prognoziranju i sistemu ranog upozorenja kojoj je prisustvovalo 27 predstavnika

Continue
Obuka i vježba na temu zaštite i spašavanja u slučaju poplava za spasilačke službe iz Crne Gore i Albanije

U okviru projekta Nepogode ne poznaju granice u Skadru je 1.aprila održana prekogranična pokazna vježba na temu zaštite i spasavanja u slučaju poplava u kojoj je 28 učesnika iz Crne Gore i

Continue
Obavještenje o održavanju informativnih sesija za Drugi poziv za dostavljanje predloga projekata

Na Drugi poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru Ipa Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014-2020 potencijalni korisnici mogu kandidovati projekte u okviru tematskih prioriteta koji se tiču

Continue
Za zajedničke projekte Crne Gore i Albanije namijenjeno 2,8 miliona eura

Operativne strukture programa, Kancelarija za evropske integracije Crne Gore, Ugovorno tijelo (CFCU Crna Gora) i Ministarstvo za Evropu i inostrane poslove Republike Albanije, uz podršku Zajedničkog tehničkog sekretarijata Programa, organizovali

Continue

Kancelarija za evropske integracije Crne Gore i Ministarstvo za Evropu i inostrane poslove Republike Albanije, uz podršku Zajedničkog tehničkog sekretarijata Programa, organizovaće u ponedeljak, 18. marta 2019, svečanu konferenciju povodom

Continue
Objavljen Drugi poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru Ipa Programa prekogranične saradnje Crna Gora-Albanija 2014-2020

Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u Ministarstvu finansija objavio je danas Drugi poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru Ipa Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija

Continue
Sedmi sastanak Upravnog odbora projekta održan u Budvi

Sedmi sastanak Upravnog odbora održan je 31. januar 2019. godine u Budvi, Crna Gora. Sastanku su prisustvovali predstavnici Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori i Delegacije Evropske Unije u Albaniji,

Continue
Aktivnosti na terenu u Crnoj Gori i Albaniji

Polimski Muzej, Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije, Regionalni savjet Skadra i EuroPartners Development obavili su početne terenske aktivnosti u avgustu i septembru u okviru projekta Očuvanje kulturnih

Continue
Izgradnja kapaciteta lokalnih kuvara u Albaniji

Izgradnja kapaciteta lokalnih kuvara u Albaniji sprovedena je u okviru aktivnosti projekta Lokalna gastronomija kao turistčka ponuda prekograničnog regiona. Naime, 23. septembra 2018. održana je obukalokalnih kuvara u jednom od

Continue
Projekat Zelena ostrva organizovao obuku za upravljanje otpadom

Prva prekogranična obuka održana je 3. i 4. decembra 2018. godine u Skadru u okviru projekta Zelena ostrva gdje je učestvovalo 40 učesnika iz javnih institucija i nevladinih organizacija iz

Continue
Obuka i vježba za spasilačke službe iz Crne Gore i Albanije

U okviru projekta Nepogode ne poznaju granice koji sprovodi Fors Montenegro u Podgorici u partnerstvu sa Direktoratom za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Prefekturom Skadar iz Albanije,

Continue
Održan sastanak Koordinacionog odbora za prekogranični projekat „Child friendly tourism“

ADP Zid održao je sastanak Koordinacionog odbora za prekogranični projekat „Turizam prilagođen djeci u prekograničnom području“ 24. decembra 2018. godine u hotelu Aurel, u Podgorici, Crna Gora. Predstavnici oformljenog odbora

Continue
142 učesnika na Info danima/Forumima za traženje projektnih partnera u Skadru i Podgorici

U sklopu pripremnih aktivnosti prije objavljivanja Drugog poziva za podnošenje projektnih prijedloga u okviru Ipa Programa prekogranične saradnje u Skadru (Albanija) i Podgorici (Crna Gora) organizovani su Info dani/Forumi za

Continue
Mladi u proizvodnji malina

Petnjici je održano drugo predavanje na temu Stanje i perspektive gajenja maline, proizvodnja u svijetu i privredni značaj. Održano predavanje je označilo početak terenskog rada u okiru projekta Mladi Crne

Continue
Mjesta održavanja Info dana/Foruma za traženje projektnih partnera

U okviru pripremnih aktivnosti prije objave Drugog poziva za dostavljanje projektnih prijedloga, Zajednički tehnički sekretarijat u saradnji sa Operativnim strukturama dvije zemlje učesnice (Kancelarija za evropske integracije, Ministarstvo finansija –

Continue

U okviru pripremnih aktivnosti prije objave Drugog poziva za dostavljanje projektnih prijedloga, Zajednički tehnički sekretarijat u saradnji sa Operativnim strukturama dvije zemlje učesnice (Kancelarija za evropske integracije, Ministarstvo finansija –

Continue


ENG | MNE | ALB