';
Preloader logo
Image module

Crna Gora-Albanija 2014-2020

IPA Program prekogranične saradnje

Image module

IPA Program prekogranične saradnje
Crna Gora-Albanija 2014-2020

Tijela Programa

Ugovorno tijelo Crna Gora  

Ugovorno tijelo za IPA Program prekogranične saradnje Crna Gora-Albanija 2014-2020 je Ministarstvo finansija, odnosno Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći.


Operativne strukture

Operativnu strukturu Crne Gore čini CBC tijelo i Ugovorno tijelo; prvo je smješteno u Vladi Crne Gore – Kancelarija za evropske integracije, Odsjek za evropsku teritorijalnu saradnju, a drugo u Ministarstvu finansijaDirektorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći. Ulogu šefa Operativne strukture vrši Generalni direktor Direktorata za evropske fondove u Ministarstvu evropskih poslova.

Operativnu strukturu Albanije čini CBC tijelo u Ministarstvu za Evropu i vanjske poslove, dok ulogu šefa Operativne strukture vrši direktor Direktorata za EU fondove u Ministarstvu za Evropu i vanjske poslove. Kontrolno tijelo je sastavni dio sistema za upravljanje i kontrolu i njegove dužnosti izvršava Ministarstvo finansija i ekonomije.


Zajednički tehnički sekretarijat (ZTS)

Zajednički tehnički sekretarijat (ZTS) je administrativno tijelo nadležno za dnevno upravljanje IPA Programom prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija. ZTS je odgovoran za pružanje pomoći potencijalnim aplikantima u traženju projektnih partnera, izgradnji njihovih kapaciteta za pripremu prijedloga projekata (organizacija Foruma za traženje partnera, organizacija obuka za upravljanje projektnim ciklusom) kao i za podršku Ugovornom tijelu u radu sa evaluacionim odborima. ZTS je takodje zadužen, za obezbijeđivanje bliske saradnje Operativnih struktura (OS), podršku Zajedničkom odboru za praćenje (ZOP) kroz ulogu sekretarijata, za nadgedanje projekata, praćenje i savjetovanje korisnika grantova, za kampanju i druge aktivnosti vezane za promociju i podizanje svijesti o IPA programima prekogranične saradnje.

Sjedište Zajedničkog tehničkog sekretarijata nalazi se u Podgorici, dok je kancelarija Antene  smještena u Skadru.


Zajednički upravni odbor (ZUO)

Uloga Zajedničkog upravnog odbora (ZUO) se sastoji u nadgledanju sprovođenja ugovora o uslugama za tehničku podršku, uključujući i praćenje napretka aktivnosti projekta, obezbjeđujući sveobuhvatnu koordinaciju implementacije projekta i procjene kvaliteta  projektnih rezultata. Saradnja sa članovima ZUO i povratne informacije će obezbjediti pravac i tehničke smjernice za implementaciju projekta i obezbjediti odgovarajucću koordinaciju između uključenih aktera.


Zajednički odbor za nadgledanje (ZON)

Zajednički odbor za nadgledanje (ZON) je zadužen za praćenje ukupne realizacije programa i sastoji se od predstavnika zemalja korisnica, Crne Gore i Albanije koje imaju ravnopravan status u ZON-u.

TIJELA PROGRAMA

Ugovorno tijelo Crna Gora  

Ugovorno tijelo za IPA Program prekogranične saradnje Crna Gora-Albanija 2014-2020 je Ministarstvo finansija, odnosno Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći.


Operativne strukture

Operativnu strukturu Crne Gore čini CBC tijelo i Ugovorno tijelo; prvo je smješteno u Vladi Crne Gore – Kancelarija za evropske integracije, Odsjek za evropsku teritorijalnu saradnju, a drugo u Ministarstvu finansijaDirektorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći. Ulogu šefa Operativne strukture vrši Generalni direktor Direktorata za evropske fondove u Ministarstvu evropskih poslova.

Operativnu strukturu Albanije čini CBC tijelo u Ministarstvu za Evropu i vanjske poslove, dok ulogu šefa Operativne strukture vrši direktor Direktorata za EU fondove u Ministarstvu za Evropu i vanjske poslove. Kontrolno tijelo je sastavni dio sistema za upravljanje i kontrolu i njegove dužnosti izvršava Ministarstvo finansija i ekonomije.


Zajednički tehnički sekretarijat (ZTS)

Zajednički tehnički sekretarijat (ZTS) je administrativno tijelo nadležno za dnevno upravljanje IPA Programom prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija. ZTS je odgovoran za pružanje pomoći potencijalnim aplikantima u traženju projektnih partnera, izgradnji njihovih kapaciteta za pripremu prijedloga projekata (organizacija Foruma za traženje partnera, organizacija obuka za upravljanje projektnim ciklusom) kao i za podršku Ugovornom tijelu u radu sa evaluacionim odborima. ZTS je takodje zadužen, za obezbijeđivanje bliske saradnje Operativnih struktura (OS), podršku Zajedničkom odboru za praćenje (ZOP) kroz ulogu sekretarijata, za nadgedanje projekata, praćenje i savjetovanje korisnika grantova, za kampanju i druge aktivnosti vezane za promociju i podizanje svijesti o IPA programima prekogranične saradnje.

Sjedište Zajedničkog tehničkog sekretarijata nalazi se u Podgorici, dok je kancelarija Antene  smještena u Skadru.


Zajednički upravni odbor (ZUO)

Uloga Zajedničkog upravnog odbora (ZUO) se sastoji u nadgledanju sprovođenja ugovora o uslugama za tehničku podršku, uključujući i praćenje napretka aktivnosti projekta, obezbjeđujući sveobuhvatnu koordinaciju implementacije projekta i procjene kvaliteta  projektnih rezultata. Saradnja sa članovima ZUO i povratne informacije će obezbjediti pravac i tehničke smjernice za implementaciju projekta i obezbjediti odgovarajucću koordinaciju između uključenih aktera.


Zajednički odbor za nadgledanje (ZON)

Zajednički odbor za nadgledanje (ZON) je zadužen za praćenje ukupne realizacije programa i sastoji se od predstavnika zemalja korisnica, Crne Gore i Albanije koje imaju ravnopravan status u ZON-u.


ENG | MNE | ALB