';
Preloader logo
Image module

Crna Gora-Albanija 2014-2020

IPA Program prekogranične saradnje

Image module

IPA Program prekogranične saradnje
Crna Gora-Albanija 2014-2020

Prvi poziv za dostavljanje prijedloga projekata

Za pitanja, odgovore i pojašnjenja objavljena od strane Ugovornog tijela u okviru Prvog poziva za dostavljanje prijedloga projekata kliknite na sljedećem linku (dostupno samo na engleskom jeziku):

 

PRVI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA PROJEKATA

Za pitanja, odgovore i pojašnjenja objavljena od strane Ugovornog tijela u okviru Prvog poziva za dostavljanje prijedloga projekata kliknite na sljedećem linku (dostupno samo na engleskom jeziku):

 


ENG | MNE | ALB