';
Preloader logo
Image module

Crna Gora-Albanija 2014-2020

IPA Program prekogranične saradnje

Image module

IPA Program prekogranične saradnje
Crna Gora-Albanija 2014-2020

Kontaktirajte nas

Zajednički tehnički sekretarijat Programa prekogranične saradnje
Crna Gora – Albanija i Crna Gora – Kosovo

Sanja TODOROVIĆ
Šefica Zajedničkog tehničkog sekretarijata
E-mail: sanja.todorovic@jts-mne-alb-mne-kos.org

Maja RADOVIĆ
Službenik za finansije i nabavke
E-mail: maja.radovic@jts-mne-alb-mne-kos.org

Andi ÇEKAJ
Projektni službenik u Anteni
E-mail: andi.cekaj@jts-mne-alb-mne-kos.org

Gazmir RACI
Projektni službenik u Anteni
E-mail: gazmir.raci@jts-mne-alb-mne-kos.org

Nikola ĐONOVIĆ
Projektni službenik sa specijalizacijom u oblasti komunikacija
E-mail: nikola.djonovic@jts-mne-alb-mne-kos.org

Almir ČAUŠEVIĆ
Projektni službenik sa specijalizacijom u oblasti IT
E-mail: almir.causevic@jts-mne-alb-mne-kos.org

Petar BELADA
Administrativni asistent
E-mail: petar.belada@jts-mne-alb-mne-kos.org

Zajednički tehnički sekretarijat – Sjedište
Adresa:
Beogradska 17, 81 000 Podgorica, Crna Gora

Telefon: + 382 20 240 784; + 382 20 240 631;

Zajednički tehnički sekretarijat – Kancelarija Antene
Adresa:
Rruga Ndoc Çoba, br 1 Skadar, Albanija

Telefon: + 355 22 80 20 80;

KONTAKTIRAJTE NAS

Zajednički tehnički sekretarijat Programa prekogranične saradnje
Crna Gora – Albanija i Crna Gora – Kosovo

Sanja TODOROVIĆ
Šefica Zajedničkog tehničkog sekretarijata
E-mail: sanja.todorovic@jts-mne-alb-mne-kos.org

Maja RADOVIĆ
Službenik za finansije i nabavke
E-mail: maja.radovic@jts-mne-alb-mne-kos.org

Andi ÇEKAJ
Projektni službenik u Anteni
E-mail: andi.cekaj@jts-mne-alb-mne-kos.org

Gazmir RACI
Projektni službenik u Anteni
E-mail: gazmir.raci@jts-mne-alb-mne-kos.org

Nikola ĐONOVIĆ
Projektni službenik sa specijalizacijom u oblasti komunikacija
E-mail: nikola.djonovic@jts-mne-alb-mne-kos.org

Almir ČAUŠEVIĆ
Projektni službenik sa specijalizacijom u oblasti IT
E-mail: almir.causevic@jts-mne-alb-mne-kos.org

Petar BELADA
Administrativni asistent
E-mail: petar.belada@jts-mne-alb-mne-kos.org

Zajednički tehnički sekretarijat – Sjedište
Adresa:
Beogradska 17, 81 000 Podgorica, Crna Gora

Telefon: + 382 20 240 784; + 382 20 240 631;

Zajednički tehnički sekretarijat – Kancelarija Antene
Adresa:
Rruga Ndoc Çoba, br 1 Skadar, Albanija

Telefon: + 355 22 80 20 80;


ENG | MNE | ALB